Drupal-sida till Fiberlinjekommittén

Fiberlinjekommittén är en intresseorganisation för fabriker som tillverkar sulfit- och/eller sulfatmassa. Deras styrelse består av ca 10 personer och deras uppgift är att driva verksamheten efter medlemmarnas önskemål. 

Kort fakta om uppdraget

Beställare: Fiberlinjekommittén
Datum: 2015-07-10

Plattform: Drupal

Hemsida: fiberlinjekommitten.se

  • SQL
  • Front-end
  • Drupal

Användarvänlig hemsida gjord i Drupal

Fiberlinjekommitténs hemsida var i desperat behov av ett lyft både design- och utvecklingsmässigt. Den var gjord i ett gammalt system som inte hade mycket fokus på användarvänlighet.
Vår egen designer var upptagen på annat håll så vi beslutade att samarbeta med Elisabeth på Brandid som hjälpte oss att göra designen.
Efter att designen var färdig började vi utveckla den nya hemsidan i Drupal 7. Vi la mycket fokus på användarvänlighet och ett bra flöde i deras olika funktioner.
Fiberlinjekommitténs gamla hemsida hade en stor databasdel med anmälda skador på bruk. Denna databas, så kallad Skadebank, flyttades över och integrerades med den nya hemsidan.

Design

Design, Fiberlinjekommitténs startsidaDesign, en undersida på Fiberlinjekommittén