Vi kan webbdesign

För att lyckas med sin hemsida måste man ha en välarbetad webbdesign. Det tar besökaren 3-5 sekunder att besluta om sidan är seriös och värd att lita på och lägga ner mer tid där. Förhoppningsvis kommer besökaren att återkomma om sidan var tilltalande och om det var lätt att hitta det som söktes på sidan. 

Vad är en bra webbdesign?

En bra webbdesign har en tydlig struktur och är lättnavigerad och snygg att se på. Besökaren hittar det som hen letar efter på förväntad plats.
Det är viktigt att det finns ett tilltänkt syfte och en anledning till varför hemsidan finns över huvud taget. Webbdesignen lyfter fram dina produkter, tjänster och idéer och en genomtänkt webbdesign kan profilera ditt varumärke samt vara en viktig del av din marknadsföring.

Målgruppsanpassning

Att man har klart för sig och anpassat webbdesignen efter vilken målgrupp hemsidan riktar sig till, både utseendemässigt som funktionsmässigt, är mycket viktigt. Om hemsidan har en yngre målgrupp är besökarna antagligen mer mottagliga för funktioner som blogg, facebook och twitter. Dock måste dessa funktioner fortfarande höra ihop med hemsidans syfte och inte ge fel signaler. 

Hur ser resurserna ut för de som administrerar hemsidan?

Det är viktigt med ett relevant och uppdaterat innehåll på sin hemsida, men bygg inte en hemsida som kräver att uppdateras flera gånger om dagen om den tiden och intresset inte finns inom företaget.

Komplicera inte till designen

Det är väldigt lätt att överarbeta sin hemsida. Man vill förmedla och visa allt och lite till för sina besökare.
Det kan däremot göra sidan komplicerad och svår att hitta rätt information på. Fokus borde läggas på det som har betydelse och lyfta upp dessa viktiga delar med en snygg, tydlig och stilren design.

Exempel på webbdesigner vi gjort

Design gjord i nära samarbete med Omniplan
Hemsida gjord i HTML/CSS
Design och ny utveckling i Drupal