Hemsida i Drupal åt Åforsk

Om kunden

ÅForsk verkar för forskning och utveckling inom energi, miljö, säkerhet & hållbarhet, infrastruktur, materialteknik samt processer och produkter från förnyelsebara råvaror.

Kort fakta om uppdraget

Beställare: ÅForsk
Datum: 2014-11-18

Plattform: Drupal

Hemsida: aforsk.se

  • Drupal
  • Support
  • Front-end

Drupal och stort fokus på användarvänlighet

Inför detta uppdrag kontaktade vi en utomstående designer, Elisabeth på Brandid, för att hjälpa till med designdelen av hemsidan. ÅForsk hemsida behövde ett lyft både design- och utvecklingsmässigt och vår egen designer var inte tillgänglig.
ÅForsk gamla hemsida var gjord i ett utgånget system som inte var användarvänligt. Vi valde därför att utveckla den nya sidan i Drupal och ha stort fokus på användarvänligheten för de som ska redigera sidan.

Design

Åforsk startsidaEn undersida på Åforsk